W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz (druk) wniosku.
  2. Dokument tożsamości do wglądu.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba wypełnia i podpisuje w obecności kierownika zapewnienie.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1

tel. (48) 618 27 54


Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010


Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania przedmiotowego zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma przez kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Materiały

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
Zaświadczenie​_stwierdzające​_możność​_zawarcia​_małżeństwa​_zgodnie​_z​_prawem​_polskim​_za​_granicą.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}