W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uroczyste przekazanie zmodernizowanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Łączany

15 marca 2024 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach w godzinach wieczornych odbyła się uroczystość przekazania zmodernizowanego średniego samochodu pożarniczego marki STAR 266. Modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 266 była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Wierzbica.

Uroczystość przekazania GBA STAR 266 dla OSP Łączany

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu flagowego i pocztu sztandarowego oraz złożenia meldunku o rozpoczęciu uroczystości Wiceprezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wierzbicy dh Grzegorzowi Zawiszy przez dowódcę uroczystości dh Zbigniewa Liska, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach dh Stanisław Ziętek, który przywitał zaproszonych gości:

 • Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – Rafała Rajkowskiego,
 • Reprezentanta Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Piotra Papisa,
 • Radną Rady Powiatu Radomskiego – Małgorzatę Klocek,
 • Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wierzbica – Sławomira Liska,
 • Wójta Gminy Wierzbica – Zdzisława Duliasa,
 • p.o. Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
  – st. bryg. Łukasza Szymańskiego,
 • Wiceprezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Grzegorza Zawiszę,
 • p.o. Kierownika Posterunku Policji w Wierzbicy - kom. Jarosława Marca,
 • Sekretarz Gminy Wierzbica – Renatę Leśniewską-Grzywacz,
 • Skarbnik Gminy Wierzbica – Jolantę Szkopek,
 • Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Wierzbicy – Romana Ankurowskiego,
 • Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łączanach – ks. Roberta Szewczyka
 • Wykonawcę modernizacji - F.U.H. "Beta-Mot" Beata Paszkowska 

oraz Poczty Sztandarowe wystawione przez jednostki OSP z terenu Gminy Wierzbica:

 • OSP Wierzbica
 • OSP Wierzbica Kolonia
 • OSP Rzeczków
 • OSP Zalesice
 • OSP Polany

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie aktu przekazania zmodernizowanego średniego samochodu pożarniczego STAR 266 oraz przekazanie kluczyków przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, reprezentanta Marszałka Województwa Mazowieckiego  Piotra Papisa, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wierzbica Sławomira Liska, Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa, na ręce Prezesa OSP Łączany dh Rafała Romanowskiego oraz kierowcę dh Jacka Makowskiego.

Po przekazaniu kluczy do średniego samochodu pożarniczego STAR 266, nastąpiło jego poświecenie, które dokonał Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łączanach ks. Robert Szewczyk.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście gratulując dokonanej modernizacji średniego samochodu pożarniczego STAR 266.


Koszt realizacji modernizacji średniego samochodu pożarniczego STAR 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach wyniósł 344 400 zł brutto z czego: 

 • dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego - 150 000 zł
 • środki własne Gminy Wierzbica - 194 400 zł

Zdjęcia (23)

{"register":{"columns":[]}}