W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z realizacji zadań na terenie Gminy Wierzbica w latach 2018 - 2024

Prezentujemy Państwu sprawozdanie z realizacji najważniejszych zadań i inwestycji jakie były i są prowadzone w latach 2018 - 2024.

Ważna informacja

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Wierzbica

 

W związku z kończąca się kadencją Samorządu Gminnego 2018-2024 przedkładam Państwu sprawozdanie ze zrealizowanych, a także będących w trakcie realizacji, zadań inwestycyjnych. W realizacji wszystkich przedsięwzięć niezmiernie istotne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. W mijającej kadencji Gmina Wierzbica otrzymała wielomilionowe fundusze rządowe, unijne, z Polskiego Ładu oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Łączna kwota zrealizowanych, a także będących w trakcie realizacji inwestycji, wynosi ok. 38 mln zł, w tym wspomniane dofinansowanie ok. 24,5 mln zł. Zdecydowana większość zadań była i jest finansowana z dotacji. Projekty były dofinansowywane, ale były i takie, które sfinansowane były w całości z funduszy zewnętrznych.

Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim możliwa była przebudowa ul. Kościuszki w Wierzbicy wraz z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wymiana oświetlenia ulicznego. Również współpraca z innymi instytucjami zaowocowała utworzeniem Żłobka, nową siedzibą przedszkola, modernizacją strażnic i zakupem wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inwestycjami drogowymi.

Warto podkreślić, że była to już druga kadencja realizacji kluczowych inwestycji i dynamicznego rozwoju Naszej Gminy, bez nadmiernego zadłużenia.

Pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że kiedy w 2014 r. obejmowałem stanowisko Wójta, zastałem gminę z długiem w kwocie prawie 5 mln zł. Obecnie kwota długu wynosi niecałe 6 mln zł.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za wsparcie, wyrozumiałość i życzliwość, które były niezwykle ważne dla realizacji zadań samorządowych.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji zadań na terenie Gminy Wierzbica w latach 2018 - 2024
WIERZBICA​_A5​_2024​_3.pdf 6.10MB
{"register":{"columns":[]}}