W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowanie zadania w zakresie utylizacji azbestu w 2023 roku

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pn. "Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica" w 2023 roku zostało przekazanych do utylizacji 302,52 ton wyrobów zawierających azbest. Odpady zostały odebrane z 98 nieruchomości położonych na terenie Naszej Gminy, a całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 128.290,60 brutto.

Azbest

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja przyznana została w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” i jej wysokość wyniosła 123.128,10 zł. Pozostałą część wartości zadania pokryto z budżetu Gminy Wierzbica.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest jest zobowiązany do jego usunięcia do końca 2032 roku.

Mając to na uwadze Gmina Wierzbica każdego roku ubiega się o dofinansowanie.

Mieszkańcy Gminy mają możliwość skorzystania bezpłatnie z odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach na ich nieruchomości. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku.

W 2024 roku Urząd Gminy zamierza ubiegać się o kolejne dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania. Ponadto planujemy przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
 

{"register":{"columns":[]}}