W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podpisanie umowy na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Wierzbica

W dniu 5 kwietnia 2024 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy została podpisana umowa na wykonanie „Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem” pomiędzy Gminą Wierzbica reprezentowaną przez Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa, Skarbnik Gminy Wierzbica Jolantę Szkopek a firmą WISS Samochody Specjalne Spółka z o.o. reprezentowaną przez Kierownika Sprzedaży Pana Bartosza Ficonia.

Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem - Podpisanie umowy

Wartość umowy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem wynosi - 1 697 400,00 zł brutto, z czego:

  • Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.4.: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w ramach podpisanej Umowy Nr FEMA.02.04-IP.01-006E/23-00 z dnia 17.02.2024 r. pomiędzy Gminą Wierzbica a Zarządem Województwa Mazowieckiego – 1 381 105,50 zł
  • Pozostałe środki własne Gminy Wierzbica - 316 294,50 zł.

Logo UE

{"register":{"columns":[]}}