W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z obszar I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert - Sport

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych
ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2024 r. z zakresu: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, wybrane zostały oferty złożone przez:


Zadanie nr 2 – Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
nożna:
1. Młodzieżowy Klub Sportowy „Bielik” Wierzbica, któremu zostanie przyznana
dotacja w kwocie: 14 500,00 zł;
2. Uczniowski Klub Sportowy „Ruda”, któremu zostanie przyznana dotacja
w kwocie 5 500,00 zł;
3. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Łączany, któremu zostanie przyznana dotacja
w kwocie: 5 500,00 zł.


Zadanie nr 3 – Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
siatkowa :
1. Uczniowski Klub Sportowy „Ruda”, któremu zostanie przyznana dotacja
w kwocie 3 500,00 zł.


Zadanie nr 4 – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: lekka atletyka:
1. Klub Sportowy „Team Zalesice”, któremu zostanie przyznana dotacja w kwocie
6 000,00 zł.


Uwaga! Przed podpisaniem umowy, prosimy o dostarczenie:
1) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji;
2) zaktualizowanego harmonogramu działań;
3) zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.

Materiały

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ogłoszenie​_wyników​_otwartego​_konkursu​_ofert​_sport​_2024.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}