W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań: z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Zadanie nr 1 – Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy

Otwarty konkurs ofert - Sport

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych
ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2024 r. z zakresu: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, wybrane zostały oferty złożone przez:


Zadanie nr 1 – Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy


1. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbica,
zostanie przyznana dotacja w kwocie: 70 000,00 zł.

Uwaga! Przed podpisaniem umowy, prosimy o dostarczenie:
1) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji;
2) zaktualizowanego harmonogramu działań;
3) zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.

Materiały

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert OP.524.1.2024
ogłoszenie​_zapasy​_2024.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2024 14:26 Maciej Kotowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maciej Kotowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań: z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Zadanie nr 1 – Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy 1.0 07.02.2024 14:26 Maciej Kotowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}