W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Wymagane dokumenty

  1. Dokumenty tożsamości osób składających oświadczenia
  2. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę
  3. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście; tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza terenem Gminy Wierzbica, a rodzice dziecka nie dysponują odpisem jego aktu urodzenia, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo poza terenem Gminy Wierzbica i nie dysponują odpisem aktu małżeństwa, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.


Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.


Podstawa prawna

  1. Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.)
  2. Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j Dz.U. 2020 poz. 1359 ze zm.)
{"register":{"columns":[]}}