W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2024 roku organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2024 roku organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2009 - 2017r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Turnus KRUS

Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku. 

W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2024 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowany będzie turnus:

  1. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od 11.08 -31.08.2024

Turnusy trwają 21 dni. 

Wnioski należy składać do PT KRUS Radom w terminie do 15 maja br.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.(48-3833740, 48-3443758) lub w siedzibie PT KRUS w Radomiu.
 

Materiały

Turnus KRUS - Wniosek o rehabilitację leczniczą
2023​_wniosek​_o​_rehabilitacje​_lecznicza​_turnus​_regeneracyjny​_2023.pdf 0.41MB
Turnus KRUS - Informacja o stanie zdrowia dziecka
2023​_Informacja​_o​_stanie​_zdrowia​_dziecka.pdf 0.10MB
Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące zgody na udzielenie pomocy przedmedycznej i medycznej.
Oswiadczenie​_rodzica​_opiekuna​_dot​_zgody​_na​_udzielenie​_wszelkiej​_pomocy​_przedmedycznej​_i​_medycznej​_2022​_(2).pdf 0.10MB
Turnus KRUS - RODO
Informacje​_podawane​_w​_przypadku​_pozyskiwania​_danych​_osobowych​_od​_osoby​_ktorej​_dane​_dotycza​_2022​_(2).pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}