W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 4 grudnia 2016 roku (Dz.U.2024.737 t.j. z dnia 2024.05.16) Urząd Gminy w Wierzbicy informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dowóz i dofinansowanie dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkół

Zasady składania wniosku w sprawie dowozu dziecka

Rodzice/opiekuni prawni dziecka zainteresowani dowozem dziecka do szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowaczego powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Wierzbicy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (załącznik)
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
  3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  4. Zaświadczenie ze szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego o przyjęciu lub kontynuowaniu obowiązku nauki/szkolnego w roku szkolnym 2024/2025 

Termin

W związku z koniecznością zorganizowania dowozu od września 2024 r. oraz zastosowania procedury zamówień publicznych, wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do 30 czerwca 2024 r.

Materiały

Wniosek w sprawie objęcia dziecka niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym do szkoły lub ośrodka
Wniosek​_w​_sprawie​_objęcia​_dziecka​_niepełnosprawnego​_przewozem​_zorganizowanym​_do​_szkoły​_lub​_ośrodka.pdf 0.12MB
Wniosek w sprawie zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków
Wniosek​_w​_sprawie​_zwrotu​_rodzicom​_lub​_opiekunom​_prawnym​_kosztów​_przewozu​_dzieci​_niepełnosprawnych​_do​_szkół​_lub​_ośrodków.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}