W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt Budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok

Materiały

Pismo przewodnie
1​_Projekt​_budżetu​_pismo​_przewodnie.pdf 0.21MB
Zarządzenie Nr 129/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2024 rok
7​_Projekt​_budżetu​_Zarządzenie​_129​_B.pdf 0.20MB
Projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok
8​_Projekt​_budżetu​_Zarządzenie​_129​_Zał​_1​_B​_​_-​_zmiana​_20124​_pierwszej​_strony.pdf 1.19MB
Tabela nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan dochodów
9​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_1​_do​_Uchwały.pdf 4.56MB
Tabela nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan wydatków
10​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_2​_do​_Uchwały.pdf
Tabela nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan wydatków majątkowych
11​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_3​_do​_Uchwały.pdf 1.02MB
Tabela nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Przychody i rozchody w 2024 r.
12​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_4​_do​_Uchwały.pdf 0.19MB
Tabela nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan wydatków dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024
13​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_5​_do​_Uchwały.pdf 1.76MB
Tabela nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan dochodów i wydatków z tytuły środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
14​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_6​_do​_Uchwały.pdf 0.51MB
Tabela nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
15​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_7​_do​_Uchwały.pdf 0.35MB
Tabela nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan dochodów z opat za gospodarowanie odpadami
16​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_8​_do​_Uchwały.pdf 0.35MB
Tabela nr 9 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
17​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_9​_do​_Uchwały.pdf 0.54MB
Tabela nr 10 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa
18​_Projekt​_budżetu​_Tabela​_10​_do​_Uchwały.pdf 1.00MB
Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Dotacje udzielane w 2024 r, z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
19​_Projekt​_budżetu​_Uchwała​_Załącznik​_nr​_1​_rotated.pdf 0.38MB
Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. - Plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r.
20​_Projekt​_budżetu​_Uchwała​_Załącznik​_nr​_2​_rotated.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2024 12:51 Emilian Stańkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Szkopek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekt Budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok 1.0 18.01.2024 12:51 Emilian Stańkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}