W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2024. Podatek rolny

Uchwała Nr LXXXIX/450/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2024 dla ustalenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023r. poz.1129) Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 43,40 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy i na stronie BIP Gminy Wierzbica. § 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Karol Lech

Materiały

UCHWAŁA Nr LXXXIX/450/2023 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2024 dla ustalenia podatku rolnego
Uchwała​_LXXXIX​_450​_2023​_obniżenie​_ceny​_żyta​_na​_rok​_2024.pdf 0.14MB

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt

Materiały

Treść komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.

Wzory deklaracji:

Materiały

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
DR-1​_Deklaracja​_na​_podatek​_rolny​_(interaktywny​_formularz).pdf 0.15MB
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
zdr1-01-11.pdf 0.03MB
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
zdr2-01-07.pdf 0.03MB
IR-1 Informacja o gruntach
ir-1-1-​_v4.pdf 0.15MB
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
zir1-01-12.pdf 0.03MB
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
zir2-01-08.pdf 0.03MB
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
zir3-01-08.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.01.2024 10:01 Emilian Stańkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jadwiga Ziętek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2024. Podatek rolny 2.0 22.01.2024 10:33 Emilian Stańkowski
2024. Podatek rolny 1.0 22.01.2024 10:01 Emilian Stańkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}