W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2024. Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr LXXXIX/452/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Materiały

UCHWAŁA NR LXXXIX/452/2023 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała​_LXXXIX​_452​_2023​_podatek​_od​_nieruchomości​_na​_rok​_20.pdf 0.14MB

Uchwała nr XLVIII/278/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372, z późn.zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U. z 2019r. poz.1170, z późn.zm.) uchwala się:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.
b) grunty, budowle lub ich część i budynki użyteczności publicznej służące do: - wytwarzania i przesyłu wody - oczyszczania i przesyłu ścieków
c) wszystkie lokale mieszkalne na terenie Gminy Wierzbica z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy I na stronie BIP Gminy Wierzbica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbica
/-/ Małgorzata Winiarska

Materiały

Uchwała nr XLVIII/278/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Wzór deklaracji:

Materiały

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
dn-1-1-​_v.pdf 0.18MB
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
zdn1-01-17.pdf 0.04MB
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
zdn2-01-13.pdf 0.04MB
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
in-1-1-​_v6.pdf 0.19MB
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
zin1-01-16.pdf 0.04MB
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
zin2-01-12.pdf 0.04MB
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
zin3-01-11.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.01.2024 11:13 Emilian Stańkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jadwiga Ziętek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2024. Podatek od nieruchomości 4.0 23.01.2024 11:13 Emilian Stańkowski
2024. Podatek od nieruchomości 3.0 23.01.2024 11:13 Emilian Stańkowski
2024. Podatek od nieruchomości 2.0 23.01.2024 08:35 Emilian Stańkowski
2024. Podatek od nieruchomości 1.0 22.01.2024 11:13 Emilian Stańkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}