W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Wiśniew, która odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniew w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniew,
 3. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 4. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 5. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
 6. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036

 

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.06.2022 13:06 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o sesji 1.0 29.06.2022 13:06 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}