W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja Nr XLVIII/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 maja 2022 roku

Ogłoszenie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Wiśniew, która odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniew w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniew,
 3. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 4. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 5. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
 6. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036

 

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.06.2022 13:06 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o sesji 1.0 29.06.2022 13:06 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVIII/309/2022

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały XLVIII/309/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVIII.309.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVIII/309/2022
uchwała​_XLVIII.309.2022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2022 14:13 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVIII/309/2022 2.0 24.05.2022 10:28 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVIII/309/2022 1.0 23.05.2022 14:13 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVIII/310/2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniew,

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały XLVIII/310/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVIII.310.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVIII/310/2022
uchwała​_XLVIII.310.2022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2022 14:14 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Monika Wróbel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVIII/310/2022 3.0 26.05.2022 14:29 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVIII/310/2022 2.0 24.05.2022 10:29 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVIII/310/2022 1.0 23.05.2022 14:14 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVIII/311/2022

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały XLVIII.311.2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVIII.311.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVIII/311/2022
uchwała​_XLVIII.311.2022.pdf 0.37MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2022 14:15 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/ Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVIII/311/2022 2.0 24.05.2022 10:29 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVIII/311/2022 1.0 23.05.2022 14:15 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVIII/312/2022

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały XLVIII/312/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVIII.312.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLVIII/312/2022
uchwała​_XLVIII.312.2022.pdf 0.38MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2022 14:17 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVIII/312/2022 2.0 24.05.2022 10:30 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVIII/312/2022 1.0 23.05.2022 14:17 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVIII/313/2022

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały XLVIII/313/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVIII.313.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVIII/313/2022
uchwała​_XLVIII.313.2022.pdf 0.98MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2022 14:18 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVIII/313/2022 2.0 24.05.2022 10:30 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVIII/313/2022 1.0 23.05.2022 14:18 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVIII/314/2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały XLVIII/314/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVIII.314.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVIII/314/2022
uchwała​_XLVIII.314.2022.pdf 2.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2022 14:18 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVIII/314/2022 2.0 24.05.2022 10:31 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVIII/314/2022 1.0 23.05.2022 14:18 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji Nr XLVIII/2022

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem protokołu sesji XLVIII/2022
głosowanie​_-​_​_Przyjęcie​_protokołu​_XLVIII​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew​_z​_dnia​_20​_maja​_2022​_r.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.06.2022 12:50 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji Nr XLVIII/2022 1.0 29.06.2022 12:50 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji XLVIII/2022

Materiały

Protokół XLVIII/2022
PROTOKÓŁ​_Z​_XLVIII​_SESJI.pdf 0.28MB
Głosowanie nad przyjęciem protokołu sesji XLVIII/2022
głosowanie​_-​_​_Przyjęcie​_protokołu​_XLVIII​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew​_z​_dnia​_20​_maja​_2022​_r.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.06.2022 13:07 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji XLVIII/2022 1.0 29.06.2022 13:07 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}