W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja Nr XLVI/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2022 roku

Ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLVI/2022

RG.0002.3.2022.WH

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 lutego 2022 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał: 
 1. w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Wiśniew od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000” znajdujących się na terenie gminy Wiśniew,
 2. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 3. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022,
 4. w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Wiśniew za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 5. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości mienia gminnego położonego w Wiśniewie,
 6. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY,
 7. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
 8. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
 9. w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036.

 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA.
 ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE WWW.WISNIEW.PL

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się
                      28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie o sesji XLVI/2022
ogłoszenie​_o​_sesji​_XLVI.2022.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.03.2022 08:44 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLVI/2022 1.0 25.03.2022 08:44 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Nowy porządek obrad

Materiały

Nowy Porządek obrad XLVI/2022
nowy​_porządek​_obrad.docx 0.03MB
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia porządku obrad
1​_Przyjęcie​_wniosku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_do​_porządku​_obrad​_w​_punkcie​_.pdf 0.03MB
Przyjęcie porządku obrad sesji XVLI/2022
Przyjęcie​_porządku​_obrad​_XLVI​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 12:34 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nowy porządek obrad 1.0 31.03.2022 12:34 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/295/2022

Uchwała Nr XLVI/295/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Wiśniew od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000” znajdujących się na terenie gminy Wiśniew,

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/295/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.295.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/295/2022
uchwała​_XLVI.295.2022​_.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:06 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/295/2022 2.0 31.03.2022 13:57 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/295/2022 1.0 31.03.2022 11:06 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/296/2022

Uchwała Nr XLVI/296/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/296/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.296.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/296/2022
uchwała​_XLVI.296.2022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:07 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Anetta Roszkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/296/2022 2.0 31.03.2022 13:58 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/296/2022 1.0 31.03.2022 11:07 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/297/2022

Uchwała Nr XLVI/297/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/297/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.297.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/297/2022
uchwała​_XLVI.297.2022.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:08 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/ Anetta Roszkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/297/2022 2.0 31.03.2022 13:58 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/297/2022 1.0 31.03.2022 11:08 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/298/2022

Uchwała Nr XLVI/298/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Wiśniew za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/298/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.298.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/298/2022
uchwała​_XLVI.298.2022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:09 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/298/2022 2.0 31.03.2022 13:59 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/298/2022 1.0 31.03.2022 11:09 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/299/2022

Uchwała Nr XLVI/299/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości mienia gminnego położonego w Wiśniewie

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/299/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.299.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/299/2022
uchwała​_XLVI.299.2022.pdf 0.20MB
Załącznik do uchwały nr XLVI/299/2022
Załącznik​_do​_uchwały​_-​_dzierżawa.jpg 0.53MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:10 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/299/2022 4.0 31.03.2022 14:01 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/299/2022 3.0 31.03.2022 13:59 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/299/2022 2.0 31.03.2022 11:12 ug@wisniew.pl
Uchwała XLVI/299/2022 1.0 31.03.2022 11:10 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/300/2022

Uchwała Nr XLVI/300/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/300/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.300.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/300/2022
uchwała​_XLVI.300.2022.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:13 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/300/2022 2.0 31.03.2022 14:01 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/300/2022 1.0 31.03.2022 11:13 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/301/2022

Uchwała Nr XLVI/301/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/301/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.301.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/301/2022
uchwała​_XLVI.301.2022.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:14 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/301/2022 2.0 05.04.2022 14:08 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/301/2022 1.0 31.03.2022 11:14 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/302/2022

Uchwała Nr XLVI/302/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/302/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.302.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/302/2022
uchwała​_XLVI.302.2022.pdf 1.61MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:15 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/ Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/302/2022 2.0 05.04.2022 14:09 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/302/2022 1.0 31.03.2022 11:15 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLVI/303/2022

Uchwała Nr XLVI/303/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036

Materiały

Głosowanie za podjęciem uchwały Nr XLVI/303/2022
Głosowanie​_za​_podjęciem​_uchwały​_XLVI.303.2022.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLVI/303/2022
uchwała​_XLVI.303.2022.pdf 2.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 11:17 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec/Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLVI/303/2022 2.0 05.04.2022 14:09 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLVI/303/2022 1.0 31.03.2022 11:17 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokól sesji XLVI/2022

Materiały

Protokół sesji XLVI
PROTOKÓŁ​_Z​_XLVI​_SESJI.pdf 0.48MB
Głosowanie za przyjęciem protokołu
Przyjęcie​_protokołu​_XLVI​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew​_z​_dnia​_30​_marca​_2022​_r.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2022 13:34 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokól sesji XLVI/2022 1.0 12.08.2022 13:34 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}