W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLVI/2022

RG.0002.3.2022.WH

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 lutego 2022 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał: 
 1. w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Wiśniew od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000” znajdujących się na terenie gminy Wiśniew,
 2. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 3. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022,
 4. w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Wiśniew za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 5. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości mienia gminnego położonego w Wiśniewie,
 6. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY,
 7. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
 8. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
 9. w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036.

 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA.
 ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE WWW.WISNIEW.PL

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się
                      28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie o sesji XLVI/2022
ogłoszenie​_o​_sesji​_XLVI.2022.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.03.2022 08:44 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLVI/2022 1.0 25.03.2022 08:44 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}