W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie/zaproszenie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 maja 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał;
  1. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP),
  2. w sprawie zawarcia porozumienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030,
  3. w sprawie zmiany  budżetu gminy Wiśniew na 2022 rok,
  4. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2021 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie za 2021 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Wiśniewie za 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wiśniew za 2021 rok:
  1. przedstawienie raportu,
  2. przedstawienie informacji poszczególnych komisji,
  3. debata,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiśniew za rok 2021:
  1. zapoznanie się ze sprawozdaniem  finansowym oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
  2. przedstawienie informacji Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu,
  3. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 2. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Wiśniew:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

/-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie o sesji XLIX/2022
ogłoszenie XLIX.2022.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2022 11:43 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie 4.0 08.07.2022 11:23 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/zaproszenie 3.0 22.06.2022 11:58 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/zaproszenie 2.0 22.06.2022 11:45 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/zaproszenie 1.0 22.06.2022 11:43 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}