W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLI/2021

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Wiśniew,  która  odbędzie  się w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

                     W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC

                                     NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA.

     ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE www.wisniew.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 października 2021 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych

            w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniew,
 2. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
 3. w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Gminna Spółka Komunalna Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Wiśniewie zadań własnych Gminy Wiśniew,
 4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2022 r.,
 5. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew,
 6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.
 7. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2.  Sprawy różne.
 3.  Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie/zaproszenie
ogłoszenie​_XLI.2021.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2021 09:26 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLI/2021 3.0 25.11.2021 14:16 ug@wisniew.pl
Sesja Nr XLI/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 19.11.2021 09:27 ug@wisniew.pl
Sesja Nr XLI/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 19.11.2021 09:26 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}