W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja Nr XLI/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLI/2021

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Wiśniew,  która  odbędzie  się w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

                     W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC

                                     NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA.

     ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE www.wisniew.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 października 2021 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych

            w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniew,
 2. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
 3. w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Gminna Spółka Komunalna Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Wiśniewie zadań własnych Gminy Wiśniew,
 4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2022 r.,
 5. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew,
 6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.
 7. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2.  Sprawy różne.
 3.  Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie/zaproszenie
ogłoszenie​_XLI.2021.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2021 09:26 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLI/2021 3.0 25.11.2021 14:16 ug@wisniew.pl
Sesja Nr XLI/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 19.11.2021 09:27 ug@wisniew.pl
Sesja Nr XLI/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 19.11.2021 09:26 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/260/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniew

Materiały

głosowanie nad przyjęciem uchwały ​_XLI.260.2021
głosowanie​_XL.I260.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLI/260/2021
uchwała​_XLI.260.2021.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:19 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Krzymowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/260/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 5.0 09.12.2021 08:49 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/260/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 4.0 26.11.2021 07:56 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/260/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 3.0 26.11.2021 07:55 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/260/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 25.11.2021 14:19 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/260/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniew 1.0 25.11.2021 14:19 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/261/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Materiały

Głosowanie nad przyjęciem uchwały XLI.261.2021
głosowanie XLI.261.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLI/261/2021
uchwała​_XLI.261.2021.pdf 0.46MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:21 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Wiśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/261/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 26.11.2021 07:56 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/261/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 25.11.2021 14:21 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Gminna Spółka Komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością w Wiśniewie zadań własnych Gminy Wiśniew

Materiały

głosowanie nad przyjęciem uchwały XLI.262.2021
głosowanie XL.I262.2021.pdf 0.03MB
uchwała Nr XLI/262/2021
uchwała​_XLI.262.2021.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:22 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Jastrzębski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 3.0 09.12.2021 08:47 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 26.11.2021 08:00 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 25.11.2021 14:22 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/263/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2022 roku

Materiały

głosowanie nad przyjęciem uchwały XLI.263.2021
głosowanie XLI.263.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLI/263/2021
uchwała​_XLI.263.2021.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:24 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/263/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 3.0 09.12.2021 08:55 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/263/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 08.12.2021 09:22 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/263/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 25.11.2021 14:24 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/265/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew

Materiały

głosowanie nad przyjęciem uchwały XLI.265.2021
głosowanie XLI.265.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLI/265/2021
uchwała​_XLI.265.2021.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:28 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/265/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 3.0 09.12.2021 08:50 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/265/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 08.12.2021 09:23 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/265/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 25.11.2021 14:28 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/266/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

3125

- Data ogłoszenia:

17 marca 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3125

Materiały

głosowanie nad przyjęciem uchwały XLI.266.2021
głosowanie XLI.266.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLI/266/2021
uchwała​_XLI.266.2021.pdf 1.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:29 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/266/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 3.0 18.03.2022 08:40 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/266/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 08.12.2021 09:24 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/266/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 25.11.2021 14:29 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/267/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

Materiały

głosowanie nad przyjęciem uchwały XLI.267.2021
głosowanie XLI.267.2021.pdf 0.03MB
uchwała XLI/267/2021
uchwała XLI.267.2021.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:31 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Wiśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/267/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 4.0 09.12.2021 08:46 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/267/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 3.0 09.12.2021 08:43 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/267/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 30.11.2021 09:12 ug@wisniew.pl
Uchwała XLI/267/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 25.11.2021 14:31 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew

Materiały

głosowanie nad przyjęciem uchwały XLI.268.2021
głosowanie XLI.268.2021.pdf 0.03MB
Uchwała Nr XLI/268/2021
uchwała​_XLI.268.2021.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2021 14:32 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 3.0 14.12.2021 09:56 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 2.0 08.12.2021 09:24 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2021 roku 1.0 25.11.2021 14:32 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji XLI/2021

Materiały

Protokół sesji XLI.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku
PROTOKÓŁ XLI.2021.pdf 0.29MB
Głosowanie za przyjęciem protokołu sesji XLI/2021
Głosowanie​_-​_protokół​_XLI2021.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2021 13:11 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji XLI/2021 3.0 16.12.2021 13:15 ug@wisniew.pl
Protokół sesji XLI/2021 2.0 16.12.2021 13:13 ug@wisniew.pl
Protokół sesji XLI/2021 1.0 16.12.2021 13:11 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}