W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opinie RIO

Opinia RIO 2021

Materiały

Uchwała Nr 3.j./81/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku
3j812021​_-​_Wiśniew.pdf 0.09MB
Uchwała Nr 3.I./98/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku
3l982021​_-​_Wiśniew.pdf 0.09MB
3.e.182.2021​_-​_Wiśniew
3e1822021​_-​_Wiśniew.pdf 0.10MB
Uchwała w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wiśniew za 2020 rok
3f522021​_-​_Wiśniew.pdf 0.10MB
UChwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wiśniew informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku z dnia 13 września 2021
3d​_159​_2021​_Wiśniew.pdf 0.14MB
Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036 ( z dnia 9 grudnia 2021 r.)
UCHWALA​_3h-196-2021​_1​_akt.pdf 0.11MB
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiśniew na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2022 rok (z dnia 9 grudnia 2021 r.)
UCHWALA​_3c-202-2021​_1​_akt.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.01.2023 10:11 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opinia RIO 2021 1.0 16.01.2023 10:11 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Opinie RIO 2022

Materiały

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiśniew na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2022 rok (z dnia 9 grudnia 2021 r.)
UCHWALA​_3c-202-2021​_1​_akt.pdf 0.12MB
Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036 ( z dnia 9 grudnia 2021 r.)
UCHWALA​_3h-196-2021​_1​_akt.pdf 0.11MB
Uchwała w srawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiśniew przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 z dnia 13 stycznia 2022 roku
UCHWALA​_3l-63-2022​_1​_akt.pdf 0.09MB
Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy wiśniew przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 z dnia 13 stycznia 2022 roku
UCHWALA​_3j-64-2022​_1​_akt.pdf 0.10MB
Uchwała w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wiśniew za 2021 rok
UCHWALA​_3f1-95-2022​_1​_akt.pdf 0.10MB
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
UCHWALA​_3e-284-2022​_1​_akt.pdf 0.12MB
Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2023-2036
UCHWALA​_3h-50-2022​_1​_akt.pdf 0.11MB
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiśniew na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2023 rok
UCHWALA​_3c-51-2022​_1​_akt.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.12.2021 11:01 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opinie RIO 2022 4.0 28.11.2022 13:10 ug@wisniew.pl
Opinie RIO 2022 3.0 01.06.2022 09:31 ug@wisniew.pl
Opinie RIO 2022 2.0 19.01.2022 10:04 ug@wisniew.pl
Opinie RIO 2022 1.0 22.12.2021 11:01 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Opinia RIO 2023

Materiały

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiśniew przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036. UCHWALA​_3j-116-2023​_1​_akt
UCHWALA​_3j-116-2023​_1​_akt.pdf 0.11MB
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiśniew na rok 2023. UCHWALA​_3l-117-2023​_1​_akt
UCHWALA​_3l-117-2023​_1​_akt.pdf 0.09MB
Uchwała Nr 3.e./64/2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2022 rok
Uchwała Nr 3.e.64.2023.pdf 0.12MB
Uchwała Nr 3.1.a/23/2023 z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Gmina Wiśniew
UCHWALA​_31a-23-2023​_1​_akt.pdf 0.13MB
KI.0011.390.2023​_Uchwała​_Kolegium​_RIO​_w​_Warszawie
KI.0011.390.2023​_Uchwała​_Kolegium​_RIO​_w​_Warszawie.pdf 2.22MB
Uchwała Nr 3.h./299/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszwawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
UCHWALA​_3h-299-2023​_1​_akt.pdf 0.10MB
Uchwała Nr 3.c./294/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu
UCHWALA​_3c-294-2023​_1​_akt.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.01.2023 10:17 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opinia RIO 2023 7.0 12.12.2023 08:02 ug@wisniew.pl
Opinia RIO 2023 6.0 12.12.2023 08:00 ug@wisniew.pl
Opinia RIO 2023 5.0 07.11.2023 13:07 ug@wisniew.pl
Opinia RIO 2023 4.0 29.06.2023 10:24 ug@wisniew.pl
Opinia RIO 2023 3.0 29.06.2023 10:24 ug@wisniew.pl
Opinia RIO 2023 2.0 12.04.2023 12:41 ug@wisniew.pl
Opinia RIO 2023 1.0 16.01.2023 10:17 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Opinie RIO 2024

Materiały

U C H W A Ł A Nr 3.l./216/2024 S k ł a d u O r z e k a j ą c e g o R e g i o n a l n e j I z b y O b r a c h u n k o w e j w W a r s z a w i e z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej
UCHWALA​_3l-216-2024​_1​_akt.pdf 0.12MB
Uchwała Nr 3.j./232/2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
UCHWALA​_3j-232-2024​_1​_akt.pdf 0.13MB
Uchwała Nr 3.e./6/2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
UCHWALA​_3e-6-2024​_1​_aktt.pdf 0.14MB
U C H W A Ł A Nr 3.f.1/6/2024 S k ł a d u O r z e k a j ą c e g o R e g i o n a l n e j I z b y O b r a c h u n k o w e j w W a r s z a w i e z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wiśniew.
UCHWALA​_3f1-6-2024​_1​_akt.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.01.2024 08:14 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opinie RIO 2024 3.0 11.04.2024 09:42 ug@wisniew.pl
Opinie RIO 2024 2.0 11.04.2024 09:40 ug@wisniew.pl
Opinie RIO 2024 1.0 24.01.2024 08:14 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}