W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Tekst do odczytu maszynowego

Tekst do odczytu maszynowego

Urząd Gminy Wieniawa

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Wójtem Gminy Wieniawa jest obecnie Pan Krzysztof Sobczak

Urząd Gminy Wieniawa zajmuje się:

- sprawami obywatelskimi i sprawami z zakresu stanu cywilnego
m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów stanu cywilnego  w tym aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, dowodami osobistymi, meldunkami

- sprawami z zakresu inwestycji m.in. budową dróg, oświetleniem ulicznym, małą architekturą, funduszem sołeckim, a także pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych

- sprawami z zakresu nieruchomości m.in. wnioskami o wydanie wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeniami o przeznaczeniu nieruchomości, numeracją porządkową nieruchomości, wydawaniem decyzji  w sprawie warunków zabudowy

- sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. opieką nad zwierzętami, usuwaniem drzew i krzewów, ochroną jakości powietrza, odpadami komunalnymi

- sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dokonywaniem wpisów związanych
z działalnością gospodarczą

- sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych m.in. naliczaniem
i egzekwowaniem podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz podatku od środków transportowych

- sprawami z zakresu promocji m.in. organizacją wydarzeń i uroczystości

- sprawami z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i wojskowości m.in. wezwaniami do stawiennictwa na kwalifikację wojskową, planami szkolenia obronnego, realizacja zadań obrony cywilnej

Kontakt z Urzędem Gminy Wieniawa:

adres: ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

telefon: 48 673 00 01

e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny pracy Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wieniawa:

poniedziałek 9.00 -17.00

wtorek 9.00-17.00

środa 9.00-17.00

czwartek 9.00-17.00

piątek 9.00-17.00

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd przeznaczony dla osób z ograniczeniami mobilności, osób starszych i matek z wózkami. Na parterze budynku urzędu znajduje się toaleta…..

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

W celu skomunikowania się z naszym Urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- dostarczyć pismo lub wniosek na adres: Urząd Gminy Wieniawa,
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

- wysłać pismo lub wniosek drogą mailową na adres:
sekretariat@gmina wieniawa.pl

- skontaktować się telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 48 673 00 01

Telefony do poszczególnych pracowników Urzędu dostępne są na stronie internetowej www.gminawieniawa.pl

Tekst do odczytu maszynowego.pdf