W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”

Projekt pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 – Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 – Rozwój gospodarki turystycznej

Głównym celem projektu jest dynamiczny rozwój turystyki kajakowej poprzez zagospodarowanie terenów na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna do Sulejowa poprzez budowę nowej infrastruktury.

Projekt polega na zagospodarowaniu turystycznym terenów rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna do Sulejowa poprzez utworzenie kajakowego szlaku wodnego o długości 79,20 km oraz budowę odpowiedniej infrastruktury, w tym wykonanie stanic kajakowych, kładek, tablic informacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, utwardzenie terenu oraz prac budowlanych pod infrastrukturę techniczną, wypoczynkową i informacyjną.

Całkowita wartość projektu: 970 535,56 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 583 899,44 zł.

{"register":{"columns":[]}}