W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

Urząd Gminy w Wielgomłynach przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych.
Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod podanym poniżej danymi adresowymi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielgomłyny reprezentowana przez Wójta Gminy – Bogumiłę Dyktyńską, ul. Rynek 1; 97-525 Wielgomłyny, tel. 44/787 10 87
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Pani Magdalena Kuszmider, adres e-mail: iod@wielgomlyny.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Materiały

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (skargi i wnioski)
klauzula​_informacyjna​_skargi​_wnioski.pdf 0.52MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (petycje)
klauzula​_informacyjna​_petycje.pdf 0.51MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (ewidencja ludności)
klauzula​_informacyjna​_EL.pdf 0.06MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dowody osobiste)
klauzula​_informacyjna​_DO.pdf 0.06MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (USC)
klauzula​_informacyjna​_USC.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}