W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgomłyny do 2032 r.

06.12.2023

Baner z napisem informacja.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr LIII/16/2023 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wielgomłyny na lata 2023 - 2032, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji, a także zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1259, z późn. zm.), Wójt Gminy Wielgomłyny zaprasza mieszkańców Gminy Wielgomłyny do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Wielgomłyny do 2032 r.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu potrwają w okresie od 06 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz.

Konsultacje pozwolą poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 06 grudnia 2023 r. Formularz należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wielgomłyny lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@wielgomlyny.pl wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do Strategii ” do dnia 10  stycznia 2024 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wielgomłyny w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy Wielgomłyny.

Materiały

Strategia Rozwoju Gminy Wielgomłyny do 2032 roku
Strategia​_Rozwoju​_Gminy​_Wielgomłyny​_do​_2032​_r​_PROJEKT.pdf 1.94MB
Diagnoza do Strategii Rozwoju Gminy Wielgomłyny do 2032 roku
Diganoza​_SGP​_Gminy​_Wielgomłyny​_do​_2032.pdf 2.36MB
Forumularz zgłaszania uwag
Formularz​_zgłaszania​_uwag.pdf 0.42MB
{"register":{"columns":[]}}