W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Cyfrowa Gmina

Na niebieskim tle po lewej kontur polski z małych niebieskich kwadratów. W prawej części u góry żółte piktogramy komputer, laptop, smartfon, poczta e-mail, komunikator. Poniżej duży napis Cyfrowa Gminy a obok logo w postaci białej linii jako kontur Polski a w środku żółty znak poczty elektronicznej. Poniżej logotypy Fundusze Europejskie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska oraz Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Gmina Wielgomłyny podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 4324/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest zakup sprzętu, oprogramowania oraz licencji w celu wsparcia rozwoju cyfrowego oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa, w tym pracy zdalnej oraz możliwości świadczenia w przyszłości e-usług dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Opis projektu

Opracowana przez Gminę koncepcja realizacji projektu zakłada:
1. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Wielgomłynach.
2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
3. Zakup urządzeń sieciowych (routerów oraz switchy zarządzalnych).
4. Zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie UPS.
5. Zakup pakietów oprogramowania biurowego.
6. Zakup zestawów komputerowych oraz laptopów.
7. Zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi.
8. Zakup licencji dla zaporty sieciowej UTM.
9. Zakup oprogramowania do zarządzania, monitorowania zasobów IT oraz zdalnego helpdesku.
10. Zakup oprogramowania antywirusowego.

Wartość dofinansowania

Gmina na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 135 300,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych).

Okres realizacji

Maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023r.).

{"register":{"columns":[]}}