W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR - nabór uzupełniający

09.09.2022

Wójt Gminy Grodzisko ,Dolne zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisko Dolne do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

białymi literami napisane granty PPGR na granatowym tle

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego poprzez sfinansowanie w ramach grantu zakupu laptopów dla uczniów.

Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. Dziecko / pełnoletni uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej lub średniej.
  2. Dziecko / pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Grodzisko Dolne.
  3. Dziecko / pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR.
  4. Dziecko / pełnoletni uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć specjalne oświadczenie. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

Formularz oświadczenia w załączeniu. Do oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w dawnym PGR.

Oświadczenie należy złożyć do dnia 14.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. ILOŚĆ DOSTĘPNEGO SPRZĘTU JEST OGRANICZONA, WIĘC LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ.

Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym,
tel. 17 243 60-03 wew. 231.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

logo

Materiały

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego
Polska​_cyfrowa​_PPGR​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzica​_opiekuna​_prawnego.pdf 0.82MB
{"register":{"columns":[]}}