W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

23.05.2022

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 maja 2022r. (poniedziałek), o godz. 1200 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

         Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p. pożarowej.
 5. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.
 6. Ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły.
 7. Analiza budżetu gminy za I kwartał bieżącego roku.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne;
 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grodzisko Dolne;
 3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym;
 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/256/2022 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 marca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Grodzisko Dolne;
 5. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku;
 6. w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Gminy na lata 2021-2027”;
 7. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodzisko Dolne na lata 2021-2030;
 8. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2022 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z budową łącznika sieci dla oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym;
 9. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

    9.  Sprawy różne i wolne wnioski.

    10.  Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}