W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

14.06.2024

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 20 czerwca 2024r. (tj. czwartek), o godz. 1400 odbędzie się III sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy.
 5. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne za rok 2023.
 6. Zapoznanie się z informacja o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym Gminy Grodzisko Dolne za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodzisko Dolne za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Grodzisko Dolne;

b) w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 maja 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne;

c) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku z dochodów własnych gminy;

d) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego w Grodzisku Górnym na działce nr 528/3 w trybie zaprojektuj wybuduj";

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania publicznego;

f) w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok;

g) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne;

h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}