W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

07.03.2023

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 14 marca 2023r. (tj. wtorek), o godz. 13:00 odbędzie się „L” Sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z „Raportem z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne za lata 2014-2021”.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2022.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzisku Dolnym za rok ubiegły.
 7. Przedłożenie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

8. Zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia za rok 2022.

9. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli wydatków za rok 2022 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.

10. Informacja z realizacji planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2022.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji planu pracy Rady Gminy

za rok 2022.

12. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne w 2023 roku”
 2. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. w sprawie powierzenia Gminie Grodzisko Dolne przez Gminę Białobrzegi realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i Filię w Zmysłówce usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi.
 4. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}