W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

23.11.2022

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 listopada 2022r. (tj. środa), o godz. 13:00 odbędzie XLVI sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

       1.  Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.

       2.  Otwarcie sesji.

       3.  Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

       4.   Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozudzieci,młodzieży, uczniów oraz rodziców;
 2. w sprawie wyboru metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 3. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1266R Biedaczów - Grodzisko Górne w km 7+148;
 5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym;
 6. w sprawie czynszów za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy;
 7. w sprawie czynszów za najem lokali i pomieszczeń użytkowych stanowiących własność gminy;
 8. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grodzisko Dolne;
 9. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 10. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków;
 11. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na rok 2022.

5.  Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2023.

6.  Sprawy różne i wolne wnioski.

7.  Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}