W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

Informacje o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych informuję, że:

 1. Źródłem danych osobowych są wnioski składane do Urzędu Gminy oraz inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie;
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych;
 4. W Urzędzie Gminy ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez e-mail iod@grodziskodolne.pl lub tel. 17 242 82 65;
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodzisko Dolne reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą 37-306 Grodzisko Dolne 125a, 17 242 82 65, fax 17 24 36 038,
  e-mail: urzad@grodziskodolne.pl, strona internetowa www.grodziskodolne.pl;
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych zawarta jest w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonym przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.

Materiały

Klauzula informacyjna ogólna
klauzula​_informacyjna​_ogolna​_08082018.pdf 0.29MB
Klauzula informacyjna prawo o aktach stanu cywilnego
klauzula​_informacyjna​_prawo​_o​_aktach​_stanu​_cywilnego​_08082018.pdf 1.34MB
Klauzula informacyjna dowody osobiste
klauzula​_informacyjna​_dowody​_osobiste​_08082018.pdf 1.09MB
Klauzula informacyjna ewidencja ludności
klauzula​_informacyjna​_ewidencja​_ludnosci​_08082018.pdf 1.05MB
Rozporządzenie RODO
Rozporzadzenie​_RODO.pdf 0.39MB
{"register":{"columns":[]}}