W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

02.09.2022

ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Czarny napis Informacja na białym tle, podkreślony czerwoną linią

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Należy przedłożyć dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochody, tj.:

- nakaz płatniczy za 2022 r.,

- zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – druki do pobrania w siedzibie Ośrodka lub ze strony gops@grodziskodolne.pl ,

- odcinki rent i emerytur (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),

- osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie,

- rolnicy – dowód wpłaty KRUS,

- zaświadczenie o pobieranym zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym,

-legitymację szkolną uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub studentów                         (do wglądu),

- stypendia,

- inne dokumenty potwierdzające dochód.

 

W/w dokumenty należy przedłożyć do dnia 20.09.2022r.  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym
u pracowników socjalnych zgodnie z rejonami opiekuńczymi

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1320,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł miesięcznie.

 

Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.

{"register":{"columns":[]}}