W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

05.10.2022

Wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

zdjęcie przedstawia biały grzejnik z termostatem

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źrodeł ciepła - realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - szczegóły na stronie http://gops.grodziskodolne.pl/dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla-2/

Dodatek dla podmiotów wrażliwych - (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) - wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym, parter pok. nr 6.

Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1pkt.4 ustawy. 

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego. 

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone urzędowo faktur, można wybrać dwa lata z ostatnich trzech (2019 - 2021) do obliczenia zapotrzebowania na paliwo do ogrzewania. Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022r., a uśrednionymi kosztami zakupu z dwóch lat do wyboru z pośród ostatnich trzech lat. 

Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować, co najmniej 50 proc. średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia.  

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022r., a wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Dodatek nie przysługuje tym podmiotom wrażliwym, które ogrzewają budynki gazem ziemnym (nie mylić z gazem LNG) oraz podmiotom, które skorzystały z dofinansowania na podstawie ustawy o dodatku węglowym.

W związku z rekompensatą informujemy, że na terenie naszej gminy nie zachodzi przypadek wypłat rekompensat dla podmiotów wrażliwych, ponieważ podmioty te nie są podłączone do sieci ciepłowniczej miejskiej oraz na terenie naszej gminy nie funkcjonuje przedsiębiorstwo, które sprzedaje ciepło dla podmiotów wrażliwych.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku do pobrania oraz arkusz kalkulacyjny również w wersji edytowalnej do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego

Materiały

Wniosek
wzor​_wniosku​_o​_wypłatę​_dodatku​_dla​_niektórych​_podmiotów​_niebędących​_gospodarstwami​_domowymi.pdf 1.08MB
Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego
Arkusz​_do​_obliczania​_dodatku​_dla​_podmiotu​_wrażliwego.xlsx 0.03MB
Wersja edytowalna - Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego
wersja​_edytowalna​_​_Arkusz​_do​_obliczania​_dodatku​_dla​_podmiotu​_wrażliwego​_odblok.xlsx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}