W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Grodzisko Dolne

Pierwsza część inwestycji polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych, które będą zaopatrywać w energię elektryczną obiekty infrastruktury gminnej m.in.: Oczyszczalnię ścieków w Chodaczowie, Tłocznię w Grodzisku Dolnym, Stację uzdatniania wody w Grodzisku Górnym, Stację uzdatniania wody w Zmysłówce oraz Urząd Gminy. Instalacje będą miały łączną moc około 180 kW i zostaną dobrane w sposób racjonalny i efektywny, aby zużywać wyprodukowaną energię bez konieczności obciążania sieci energetycznych nadwyżkami produkcji.
Druga część inwestycji dotyczy modernizacji budynków trzech szkół z terenu gminy. Budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym wymaga wykonania największej ilości prac modernizacyjnych. Konieczna jest przebudowa wejścia do sali gimnastycznej wraz ze schodami, które pełni funkcję jednego z wyjść ewakuacyjnych. Obecnie wyjście jest wyłączone z użytkowania ze względu na uszkodzenie konstrukcji wiatrołapu spowodowane w 2021 roku ciężarem śniegu. Ponadto w sali gimnastycznej dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy wymienić zużytą, miejscami wybuloną nawierzchnię na sali gimnastycznej oraz przebudować nieszczelny stropodach nad pomieszczeniem szatni. Prace w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym oraz w Szkole Podstawowej w Chodaczowie będą polegać na osuszeniu i modernizacji piwnic. Dodatkowo w SP w Chodaczowie zostanie wykonane odwodnienie terenu. Wszelkie prace mają na celu zwiększenie funkcjonalności pomieszczeń i umożliwienie bezpiecznego użytkowania Zadanie jest szczególnie ważne ze względu na fakt, że jest to miejsce przebywania dzieci w wieku szkolnym z terenu nie tylko gminy, w tym z obszarów popegeerowskich, ale w trakcie imprez sportowych także z terenu całego powiatu leżajskiego i nie tylko.

Przewidywana wartość całej inwestycji to kwota 2 550 000 zł,

z czego wkład własny gminy wyniesie 55 000 zł. 

logo
 

{"register":{"columns":[]}}