W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Grodzisko Dolne
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

Pokój nr 11, tel. 17 242 82 65 wew. 211

Osoba prowadząca Biuro Rady - Barbara Majkut

Zadania Biura Rady Gminy obejmują m. in.

  • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
  • przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
  • przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od Rady Gminy, jej komisji oraz radnych,
  • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy i jej komisji,
  • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Gminy, jej komisji oraz zebrań wiejskich,
  • protokołowanie sesji, posiedzeń komisji oraz zebrań, spotkań i narad organizowanych przez Wójta,
  • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady Gminy i komisji Rady Gminy,
  • przekazywanie do publikowania uchwał Rady Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz uchwał i wniosków z zebrań wiejskich,
  • organizowanie szkoleń radnych
{"register":{"columns":[]}}