W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 11

Prowadzący sprawę

Marzena Wilcz, Inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 35

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego lub opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się - skierowany do organu gminy, podpisany własnoręcznie przez właściciela lub podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi m.in.:

  • daty opuszczenia lokalu przez osobę, wobec której ma zostać wszczęte postępowanie w sprawie wymeldowania,
  • wskazanie aktualnego miejsca pobytu, adresu, numeru telefonu,
  • wskazanie nazwisk i imion oraz adresów osób, które mogą złożyć wyjaśnienia w charakterze świadków.

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisemnego wniosku, podpisanego własnoręcznie przez właściciela lub podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Sprawę można załatwić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - za wydanie innej decyzji.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Ww. opłatę można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Buczkowice: 52 1240 4142 1111 0000 4826 2811.

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Terminy określone w KPA.

Tryb odwoławczy

W przypadku postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami KPA.

Materiały

Wniosek (do druku)
wniosek​_wda.pdf 0.21MB
Wniosek (formularz Word)
wniosek​_wda.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
klauzula​_rodo​_meldunek​_el​_2.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.04.2021 15:13 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Wilcz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wymeldowanie decyzją administracyjną 1.0 30.04.2021 15:13 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}