W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 11

Prowadzący sprawę

Marzena Wilcz, Inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 35

Składający

Wnioskodawca osobiście, pełnomocnik ustanowiony na piśmie, albo opiekun ustawowy lub faktyczny.

Pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - wzór wniosku został określony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r.(Dz. U. z 2018 poz. 2523 ze zm.).
  2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.
  3. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna. W przypadku postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami KPA.

Opłaty

  1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych w kwocie 31 zł.
  2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Wpłata na konto bankowe Urzędu Gminy w Buczkowicach: 52 1240 4142 1111 0000 4826 2811.

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Materiały

EL/WUDJ/1 - Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - wersja do druku
wniosek​_el​_wudj​_1.PDF 0.20MB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
klauzula​_rodo​_meldunek​_el.pdf 0.40MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.02.2021 12:05 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Wilcz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 3.0 02.04.2021 13:20 Jakub Kwaśny
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 2.0 08.02.2021 12:17 Jakub Kwaśny
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1.0 03.02.2021 12:05 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}