W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatek rolny (osoby prawne)

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 19

Kontakt

Telefon: 33 499 00 66 wew. 22

Składający

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania

Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.

Załatw sprawę przez Internet

Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem (profilem) zaufanym.

[ePUAP] Deklaracja na podatek rolny

Materiały

Deklaracja na podatek rolny + załączniki (formularz interaktywny)
dr-1​_1​_interaktywny.pdf 0.15MB
Deklaracja na podatek rolny (do druku)
dr-1​_1.pdf 0.06MB
Załącznik nr 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (do druku)
zdr-1​_1.pdf 0.03MB
Załącznik nr 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (do druku)
zdr-2​_1.pdf 0.03MB
Broszura informacyjna
dr-1​_broszura.pdf 0.84MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.12.2020 21:18 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Basiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podatek rolny (osoby prawne) 4.0 30.01.2023 13:49 Ewa Matera
Podatek rolny (osoby prawne) 3.0 14.05.2021 09:04 Jakub Kwaśny
Podatek rolny (osoby prawne) 2.0 08.02.2021 12:20 Jakub Kwaśny
Podatek rolny (osoby prawne) 1.0 30.12.2020 21:18 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}