W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatek rolny (osoby fizyczne)

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 19

Kontakt

Telefon: 33 499 00 66 wew. 22

Składający

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.

Załatw sprawę przez Internet

Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem (profilem) zaufanym.

[ePUAP] Informacja o gruntach

Materiały

Informacja o gruntach + załączniki (formularz interaktywny)
ir-1​_1​_interaktywny.pdf 0.15MB
Informacja o gruntach (do druku)
ir-1​_1.pdf 0.05MB
Załącznik nr 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (do druku)
zir-1​_1.pdf 0.03MB
Załącznik nr 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (do druku)
zir-2​_1.pdf 0.03MB
Załącznik nr 3 – dane pozostałych podatników (do druku)
zir-3​_1.pdf 0.03MB
Broszura informacyjna
ir-1​_broszura.pdf 0.71MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.12.2020 21:18 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jakub Kwaśny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podatek rolny (osoby fizyczne) 3.0 14.05.2021 09:02 Jakub Kwaśny
Podatek rolny (osoby fizyczne) 2.0 08.02.2021 12:20 Jakub Kwaśny
Podatek rolny (osoby fizyczne) 1.0 30.12.2020 21:18 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}