W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 19

Kontakt

Telefon: 33 499 00 66 wew. 22

Składający

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania

Do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.

Załatw sprawę przez Internet

Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem (profilem) zaufanym.

[ePUAP] Deklaracja na podatek od nieruchomości

Materiały

Deklaracja na podatek od nieruchomości + załączniki (formularz interaktywny)
dn-1​_1​_interaktywny.pdf 0.18MB
Deklaracja na podatek od nieruchomości (do druku)
dn-1​_1.pdf 0.07MB
Załącznik nr 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (do druku)
zdn-1​_1.pdf 0.04MB
Załącznik nr 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (do druku)
zdn-2​_1.pdf 0.04MB
Broszura informacyjna
dn-1​_broszura.pdf 0.91MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.12.2020 21:17 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jakub Kwaśny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 3.0 14.05.2021 08:56 Jakub Kwaśny
Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 2.0 08.02.2021 12:19 Jakub Kwaśny
Podatek od nieruchomości (osoby prawne) 1.0 30.12.2020 21:17 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}