W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

W dniu 26.01.2018r. gmina Bodzechów podpisała Umowę nr RPSW.07.04.00-26-0005/16-01, o dofinansowanie Projektu pn. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 7.4
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Oś VII
Sprawne usługi publiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje:
1. Rozbudowę, modernizację Zespołu Szkół Publicznych w Bodzechowie
2. Doposażenie pracowni przyrodniczych poprzez zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu – 8 pracowni: w ZSP w Bodzechowie, ZSP w Szewnie, ZSP w Sarnówku i PSP
w Chmielowie
3. Doposażenie pracowni matematycznych poprzez zakup pomocy dydaktycznych
i sprzętu - 5 pracowni: w ZSP w Bodzechowie, ZSP w Szewnie, ZSP w Sarnówku
i PSP w Chmielowie

Wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 2 781 151,95zł
Wspófinansowanie projektu z UE wynosi 75% wartości projektu
Dofinansowanie projektu wynosi: 2 085 863,97zł

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej, dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów. Działaniami zostaną objęte wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}