W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

informacja

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


Szanowni Państwo
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Bodzechów o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Bodzechów do dnia 31 października 2023 r. Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.


W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków. Druk zgłoszenia  jest do pobrania:
•    w Urzędzie Gminy Bodzechów z/s ul. M. Reja 10 27-400 Ostrowiec Św., (pok. 16)  
•    u Sołtysa wsi
•    na stronie www.ugb.pl w zakładce: Do pobrania formularze i wnioski
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:
•    Urzędu Gminy Bodzechów  – sekretariat lub pok. 16, lub
•    pocztą na adres: Urząd Gminy Bodzechów ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., lub
•    Sołtysa wsi, lub
•    Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:  epuap.gov.pl    Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.


Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Bodzechów  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (w załączeniu wykaz firm). Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Materiały

Rejestr​_jednostek​_posiadajacych​_zezwolenie​_na​_oproznianie​_zbiornikow-2023-6
Rejestr​_jednostek​_posiadajacych​_zezwolenie​_na​_oproznianie​_zbiornikow-2023-6​_(1).pdf 0.19MB
zgloszenie​_zbiornika (1)
zgloszenie​_zbiornika​_(1).pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}