W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Magonie gm. Bodzechów.
Zakres i przedmiot:
Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie ewidencyjnym Magonie gm. Bodzechów, stanowiącymi własność osób fizycznych, oznaczonymi w ewidencji gruntów tej wsi jako działki nr: 41/2 i 42/2.
Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji rozgraniczenia, w tym wniesienie sporządzonej dokumentacji technicznej rozgraniczenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Św. i uzyskanie uwierzytelnienia przez organ prowadzący ten zasób.

Cel:
Rozgraniczenie nieruchomości na wniosek strony.
    
Wymagany czas wykonania:    
Do 6  miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.
Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia.

Termin składania ofert:
Oferty z ceną i kopią uprawnień należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rozgraniczenie Magonie gm. Bodzechów” w terminie do 22.01.2021r. do godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. M. Reja 10, pocztą tradycyjną lub na adres mailowy: urzad@ugb.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Bodzechów w pok. 20 lub telefonicznie 41 265 38 38 wew. 39.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 11.01.2021 r.

Materiały

Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie​_do​_zlozenia​_oferty.pdf 0.31MB