W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt pn. "Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków"

W dniu 15.11.2016r. Gmina Bodzechów podpisała Umowę nr UDA-RPSW.04.01.00-26-0019/16-00, o dofinansowanie Projektu pn. "Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków" wspłfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 4.1
"Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków".

Oś. 4
"Dziedzictwo naturalne i kulturowe".

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, motopompy oraz sprzętu do ratowania życia.

Wspófinansowanie UE wynosi  75% wartości Projektu.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk ąywiołowych oraz zwiększenie skuteczności w usuwaniu skutków katastrof na terenie Gminy Bodzechów oraz powiatu ostrowieckiego.

Planowane efekty:
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bodzechó0w, powiatu ostrowieckiego
- szybszy dojazd na miejsce zdarzenia
- zwiększenie skuteczności w dotarciu do osób poszkodowanych oraz profesjonalne udzielenie im pomocy
- usprawnienie akcji ratowniczych
- poprawa i unowocześnienie wyposażenia jednostki OSP w Bodzechowie

Wartość projektu: 313 636,47 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 235 227,35 PLN

{"register":{"columns":[]}}