W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wzrost kosztów postępowania egzekucyjnego

informacja

Przypominamy, iż  od dnia 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem
dodatkowych obciążeń finansowych dla dłużników
(koszty egzekucyjne).

W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie należności pieniężnych wraz z odsetkami, o ile są należne, i kosztami upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji (art.64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), które zaspakajane są w pierwszej kolejności m.in.:

- opłata manipulacyjna (100 zł od każdego tytułu wykonawczego w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej);

- opłata egzekucyjna od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych (5% lub 10%);

- wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny;

- opłata za czynności egzekucyjne.

Najlepiej zobrazuje to przykład:  

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 50,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:
· dla wierzyciela 61,60 zł – zaległy podatek i koszty upomnienia,
· dla urzędu skarbowego – 100,00 zł opłata manipulacyjna
· dla urzędu skarbowego – 6,16 zł opłata egzekucyjna
· dla urzędu skarbowego – 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone zpo)
 Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 140,16 zł.

Należy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Aby nie powstały dodatkowe koszty obciążające domowy budżet należy rzetelnie podejść do informacji jakie Państwo otrzymują o istniejącym zadłużeniu czy to już w formie upomnienia czy też informacji telefonicznej.