W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bodzechów na lata 2021 - 2027

informacja

Trwają prace związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Bodzechów na lata 2021 - 2027. W związku z powyższym Wójt
Gminy Bodzechów na podstawie uchwały Nr XLI/60/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia
13 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Bodzechów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 2313)
zmienioną uchwałą nr XLIII/71/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Bodzechów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017r.
poz. 2455) ogłosił zarządzeniem Nr V/ 27 /2021 z dnia 3 marca 2021r. konsultacje dot.
projektu w/w dokumentu. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag do projektu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bodzechów na lata 2021- 2027.
Konsultacje rozpoczęły się 3 marca 2021 roku, a zakończone zostały 11 marca 2021 r.
Konsultacje społeczne miały formę badania ankietowego. Opinie i wnioski, można było
składać na określonym zarządzeniem formularzu drogą mailową na adres: urzad@ugb.pl, lub
dostarczyć drogą pocztową bądź osobiście na adres Urzędu Gminy Bodzechów, ul. M. Reja
10, 27-400 Ostrowiec Św. Konsultacje społeczne skierowane były do mieszkańców gminy
Bodzechów. W wymienionym okresie nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego do
zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Bodzechów na lata 2021 -2027.

Materiały

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania
Wyniki​_konsultacji​_społecznych​_dotyczących​_projektu​_Strategii​_Rozwiązywania.pdf 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.03.2021 10:23 lc@ugb.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zamieścił: Łukasz Chlebny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bodzechów na lata 2021 - 2027 1.0 12.03.2021 10:23 lc@ugb.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP