W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

Na realizacje inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu RPSW.03.03.00-26-0003/16 pn.:„ Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Głównym celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Bodzechów poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Projekt zakłada wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej termoizolację budynków, prace wewnątrz budynku związane z instalacją urządzeń odzysku ciepła, modernizacja instalacji c.o. montaż powietrznej pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych. Po zakończeniu projektu gmina zleci przygotowanie audytów ex-post. Projekt przyczyni się m.in do redukcji substancji szkodliwych na terenie gminy, zmniejszenia zużycia energii finalnej.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja gminnych budynków:
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzicach,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowice,
• Świetlicy w miejscowości Szyby,
• Budynku Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}