W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sondaż rynku

Sondaż rynku

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do przedstawienia ceny dotyczącej przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej
w miejscowości Przyborów, gm. Bodzechów.

Zakres i przedmiot:

Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy nieruchomości  położonej
 w obrębie ewidencyjnym Przyborów gm. Bodzechów, stanowiącej własność Gminy Bodzechów, oznaczonej w ewidencji gruntów tej wsi jako działki nr: 142/1 sąsiadującej
z działkami nr: 170 i 144 stanowiącymi własność osób fizycznych.

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji ustalenia granic, w tym wniesienie sporządzonej dokumentacji technicznej z ustalenia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ostrowcu Św. i uzyskanie uwierzytelnienia przez organ prowadzący ten zasób.

 

Cel:

Ustalenie przebiegu prawnych granic działki.

           

Wymagany czas wykonania:         

Do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia.

 

Termin składania ofert:

Oferty z ceną i kopią uprawnień należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ustalenie przebiegu granic - Przyborów.” w terminie do 22.01.2021 do godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. M. Reja 10, poczta tradycyjną  lub mailowo na adres: urzad@ugb.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Bodzechów w pok. 20  lub telefonicznie 41 265 38 38 wew. 39.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 11.01.2021

Materiały

Sondaz rynku
sondaz​_rynku.pdf 0.33MB