W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

RIIJST

Projekt 'e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).  

Celem nadrzędnym Projektu 'e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.  

Założenia projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwią samorządom pełną realizację zadań wynikających z tej ustawy.  

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie organizacji pracy w urzędzie oraz utworzenie systemu elektronicznej administracji, która zapewni mieszkańcom dostęp do usług administracji samorządowej za pomocą narzędzi informatycznych. W ramach projektu Urząd Gminy Bodzechów zyska:
- serwer do Elektronicznego Obiegu Dokumentów  i programów dziedzinowych,
- system nowoczesnego Elektronicznego Obiegu Dokumentów zintegrowany z elektroniczną skrzynkąpodawczą,
- sprzęt i oprogramowanie podnoszące bezpieczeństwo przetwarzanych danych,
- wdrożone zostanie także nowe oprogramowanie dziedzinowe. Programy będą powiązane w spójną całość i zapewnią wymianę danych z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów.  

Działania te mają na celu zwiększenie wydajności  i efektywności pracy urzędników oraz wzrost zadowolenia klientów urzędu, którzy będą mogli liczyć na szybsze załatwianie spraw.  

Wkład własny gminy wynosi 15%, pozostałe 85% stanowią dotacje z funduszy unijnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2010 - 2012.  

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}